FACTURA ELÈCTRICA

CONCEPTES I TERMES DE LA FACTURA ELÈCTRICA

factura-iberdrola1factura-iberdrola-2

1) Potencia contractada

És l’import mínim (exceptuant els impostos i el lloguer del comptador) que pagarem a la companyia subministradora. Es el Resultat de multiplicar la potència en kW contractats, pels dies que engloba la factura i pel preu que el Ministeri d’Indústria estableix.

Encara que cada persona pot contractar la potència que necessiti la potència contractada en les llars espanyoles oscil·la entre els 3,3 i els 10 quilowatts. Per cada quilowatt (kW) de potència contractada es paguen 1,48 euros/mes.

2) Energia consumida

Es tracta del consum real que hem fet de l’electricitat al llarg del mes. Per conèixer aquesta dada es multipliquen els kWh pel preu especificat.

És important que no confonguem l’energia consumida amb la potència. El comptatge que surti de l’energia consumida ens dirà quant hem de pagar.

3) Consum estimat

En ocasions poden fer-nos la factura en funció del consum estimat. Això es deu al fet que abans de 2008 les factures s’enviaven cada dos mesos. Encara hi ha comptadors que llegeixen l’electricitat consumida cada dos mesos. Per solucionar aquest desfasament, l’empresa fa un càlcul aproximat i en la factura següent corregeix l’excés o defecte de la factura anterior.

4) Imposat sobre electricitat

Es tracta d’un impost especial que permet la inversió de l’Estat en energies alternatives. Aquest impost del 4,864% a més pretén compensar els costos de la no construcció de noves centrals nuclears. La taxa s’exerceix sobre l’import fix i el consum real. Aquest tribut també està determinat per llei.

5) Descomptes i sancions

A l’hora de contractar el servei elèctric tingues en compte les tarifes especials o bons socials que l’empresa pot oferir-te.

A més si tens un consum puntual excessiu (la potència “endollada” és major a la contractada) poden passar dues coses depenent de la potència que tinguis contractada, que s’activi el ICP o que se’ns cobri aquesta superpotència com un recàrrec en la nostra factura. El preu a pagar per aquest excés dependrà del nostre contracte elèctric. Si tens contractada la discriminació horària tindràs preus diferents per al consum elèctric segons el moment del dia, per la qual cosa és important tenir-ho en compte a l’hora d’engegar els teus electrodomèstics, així estalviaràs energia i diners.

6) Lloguer equips de mesura

Generalment els comptadors pertanyen a la companyia elèctrica. Per l’ús de l’equip es paga un lloguer mensual determinat en el BOE cada any. El cost sol ser d’entre 0,5 i 1,2 euros.

7) Imposat sobre el Valor Afegit

Des de l’1 de juliol de 2010 l’IVA per a aquest servei ha pujat dos punts. Per tant totes les quantitats descrites s’aplicarà amb un 21% d’IVA.

8) Manera de facturació

La factura haurà d’especificar la manera de pagament que has establert amb l’empresa. Si es tracta de domiciliació bancària, estarà indicat d’alguna manera com és el compte a la qual es carregaran els costos.

Si el pagament ha de realitzar-se en persona, la factura especificarà el número de compte sobre el qual s’ha de fer l’ingrés. Tingues en compte que si aquest es el mètode de pagament, hauràs de realitzar-ho dins d’un termini, si tens dubte sobre la data límit pots consultar-ho amb la teva companyia. En cas que es produeixi un impagament perllongat la companyia procedirà a tallar el subministrament elèctric i a llevar-nos el comptador pel que per recuperar el subministrament haurem de posar-nos en contacte amb la companyia per solucionar el problema.

9) Historial de consum.

Mostra com ha anat evolucionant la despesa elèctrica al llarg dels últims dotze mesos. Aquesta gràfica pot ajudar-nos a comparar el nostre consum d’aquest mes amb el mateix mes de l’any passat. Si vols conèixer millor el teu consum existeixen al mercat uns mesuradors que ens registren el consum de la nostra llar, ens diuen com i quan consumim l’energia.

10) Tarifa contractada.

Indica la tarifa que té contractada l’usuari. Existeixen diferents tarifes segons les necessitats del client, poden comprovar-ho en el nostre comparador de tarifes.